نقش والدین در ارتباط کودک با یک جمع وسیاست رفتاری

برای اینکه همراه با فرزند اتیسم خود  بتوانید در جامعه مهمانی ها ومجالس حضور داشته باشید 

سیاست داشته باشید 

به هیج وجه با افراد حضور در جمع مشاجره نکنید 

به هیج وجه حرف ها ونگاه ها شما را ناراحت نکند

یادتان باشد کودک اتیسم شما مشکلات رفتاری دارد وشما به افراد جامعه ودوستان وفامیل نیاز دارید 

درغیر اینصورت نمیتوانید مهمترین قسمت مشکل کودکان اتیسم را درمان کنید 

کودک اتیسم باید اجتماعی شود 

باید یاد بگیرد که چگونه ارتباط برقرار کند 

از منزوی بودن و خانه نشینی نجات پیدا کند

بنابراین چاره ای جز مدارا کردن ندارید 

حالت تدافعی شما نسبت به افراد جامعه 

به ضرر کودک اتیسم است 

نگارمادرایلیا144??

/ 0 نظر / 25 بازدید