راهکار اصلاح رفتار5

چنانچه فرزند شما پرخاشگر است 

چنانچه به کودکان دیگر هجوم میاورد 

مو میکشد و هجوم میاورد 

تنها یک راه دارد حواس جمع از جانب شما  به طور کلی هنگامی که مادر اتیسم شدید باید بدانید حواس جمع فقط میتواند به شما کمک کند و مدیریت رفتار کودک دریک جمع به طور کلی اصلا نگذازید کودک آن رفتار را انجام دهد من به عینه خودم به عنوان یک مادر اتیسم 

هستم انقدر حواسم جمع است که اصلا نمیگذارم پسرم کار خطا را انجام دهد 

حتی اگر گریه کند وبخواهد بچه یا شخص دیگر را بزند قبل از انجام این کار سریع جلوگیری میکنم 

کنترل فیزیکی یکی از راههای پیشگیری یک رفتار ناهنجار 

وتثبیت یک رفتار درست است 

کودک به مرور میاموزد که این کار اشتباه است زیرا مادرم قبل از انجام ان کار جلوگیری میکند هراندازه این رفتارها به حداقل برسد کودک رفتار عاقلانه را میاموزد 

نگار مادرایلیا 117??

/ 0 نظر / 14 بازدید