اتیسم یعنی چی ؟؟؟؟؟

اتیسم یعنی یادگیری بدون بازخورد

اتیسم یعنی یادگیری کند ولاکپشتی

اتیسم یعنی فهم کلام پایین

اتیسم یعنی کلیشه

اتیسم یعنی قشقرق

اتیسم یعنی هجوم وقشقرق

اتیسم یعنی گریه بی دلیل

اتیسم یعنی خنده بی دلیل

اتیسم یعنی اموزش

اتیسم یعنی کلام اندک 

اتیسم یعنی کلام طوطی وار 

اتیسم یعنی مادر مربی شود

اتیسم یعنی ارتباط ضعیف

اتیسم یعنی رفتار ناهنجار

اتیسم یعنی خواسته های نابه جا

اتیسم یعنی نگاه چشمی ضعیف

اتیسم یعنی استقلال اندک

اتیسم یعنی مقاومت

اتیسم یعنی نداشتن صبر 

اتیسم یعنی بهم ریختگی های ناگهانی 

اتیسم یعنی سکوت

اتیسم یعنی مهارت اندک

اتیسم یعنی عدم ارتباط با محیط 

اتیسم یعنی درک ضعیف 

اتیسم یعنی استدلال ضعیف 

اتیسم یعنی پیشرفت کند 

اتیسم یعنی پسرفت 

اتیسم یعنی مشکلات حسی

اتیسم یعنی مشکلات رفتاری

اتیسم یعنی اواز خواندن وصداهای نامفهوم

اتیسم یعنی اموزش اموزش 

 

توجه کنید اگر چنانچه میخواهید فرزند خود را  ازاتیسم دور کنید باتوجه به لیست بالا سطح توانایی کودک خود را بسنجید 

نگارمادرایلیا 141??

/ 0 نظر / 29 بازدید