اصلاح رفتار 2

برای اصلاح رفتار دریک جمع و بردن کودک به میهمانی ها و مکان های پرجمعیت میبایست ابتدا شما تمرین کنید 

به چه صورت ؟؟یادتان باشد شما والدین اتیسم شدید بنابراین شرایط شما برای درمان اتیسم تغییر میکند شما میبایست از انزوا وخانه نشینی و دوری از فامیل به شدت پرهیز کنید 

بنابراین خانه افراد دارای کودک اتیسم 

باید همیشه شلوغ باشد 

شما باید حتی با توجه به خستگی و مشغله کاری میزبان باشید 

هراندازه خانه شما محل رفت وامد مهمان باشد کودک شما اجتماعی تر شده 

ورفتارهای منفی اش رفته رفته کاهش پیدا میکند 

خانه کودک اتیسم نباید سکوت وخالی از میهمان باشد بهترین راه تقویت ارتباط 

و روابط اجتماعی دعوت میهمان است 

هرچند شما خسته و بی حوصله باشید 

میبایست به خاطر اینده فرزند خود 

حتما حتما به این امر مهم بپردازید 

نگارمادرایلیا 126??

/ 0 نظر / 17 بازدید