پایان مبحث شناسایی و اخرین توصیه

بنابراین برای پایان دادن به مبحث تاثیر شناسایی بر کلام کودک خاطرنشان میکنم 

بالا بردن سطح شناسایی کودک به محیط 

اتفاقات محیط اطراف 

وشناسایی به افراد 

میبایست هم جهت با باز شدن کلام کودک وتکرار سریع پس از گفتن لعت و جمله پس از شما باشد 

هرچه قدر سطح کلام کودک بالا رود

ودر راستا آن فهم کلام وشناسایی اش با راه حل هایی که گفتم 

تاثیر آن را به صورت نمایان شدن یک رفتار معقول از سمت کودک خود خواهید دید 

نگارمادرایلیا 176??

/ 0 نظر / 104 بازدید