راهکار کلام 10

قبل از اینکه به اصلاح رفتار کودک اتیسم بپردازید ابتدا رفتارهای خود را با کودک اتیسم ارزیابی کنید 

بسیاری از مشکلات رفتاری کودکان اتیسم را به اتیسم بودنش نسبت ندهید

این مشکلات رفتاری را در خود جستجو کنید و روش تربیتی و عکس العمل های خود را بررسی کنید خواهید دید بسیاری از این رفتارها بازتاب عکس العمل ها ی اشتباه شماست 

نگارمادر ایلیا 110?? 

/ 0 نظر / 12 بازدید