هر وسیله هر خوراکی هر میوه هر تصویر را مدام در خانه وبیرون بپرسید

هر وسیله هر خوراکی هر میوه هر تصویر را مدام در خانه وبیرون بپرسید و شناسایی کودک را بالا ببرید اگر چنانچه کودک اتیسم  نتوانست درست جواب دهد شما چندبار مدام بپرسید وجواب را دردهان کودک بگذارید به طوری فرزند شما کاملا بفهمد که نام آن وسیله چیست تکرار تکرار  انقدر بپرسید معرفی کنید 

در طول روزهای اینده خواهید دید فرزند شما کاملا به محیط اطراف شناسایی پیدا میکند در مبحث بعدی 

شناسایی در قالب جملات دستوری و گزارشی وتوصیفی را برایتان بازگو میکنم 

نگارمادرایلیا 159??

/ 0 نظر / 32 بازدید