اصلاح رفتار 5

آیا میدانید افسردگی والدین ،غمگین بودن ،گریه کردن در مقابل کودک 

وانرژی های منفی را کودک اتیسم حس میکند و برروی رفتارش تاثیر بدی دارد 

کودک اتیسم والدین شاد میخواهد 

پرهیاهو و پرجمب وجوش ،روابط اجتماعی قوی والدین باعث میشود کودک اتیسم اجتماعی شود 

خوش بودن ،خندیدن،و فراهم کردن یک شرایط شاد فقط برای اینکه والدین اتیسم هستید وباید وحتما روش زندگی خود را تعییر دهید اگر تا دیروز شخصیت ذاتی شما انزوا طلبی و دوری از مردم بود

حال که والدین اتیسم شدید سیستم زندگی خود را تغییر دهید 

شادی شما ،مهمانی رفتن ،مهمانی دادن 

همگی بر روی فرزند شما تاثیر مثبت دارد

کودک اتیسم اگر در چنین شرایطی بزرگ شود مشکلات ارتباطی ورفتاری اش به طور غیر مستقیم ازبین میرود

نگارمادرایلیا130??

/ 0 نظر / 18 بازدید