والدین اتیسم کوشاتر ومقاوم تر میشوند در نبودن ها و نداشتن ها

همیشه در نداشتن ها 

در نبودن ها 

ودر کاستی های زندگی 

ومحروم شدن از بسیاری از نعمت ها 

انسان ها ساخته میشوند 

درست مانند والدین اتیسم 

که مقاوم تر کوشا تر 

پرتلاش تر میشوند وخلاقیت خود را در بهتر کردن شرایط موجود به کار میبندند 

راز اصلی به ارامش رسیدن در کنار زندگی با یک کودک اتیسم همین است 

در بدترین شرایط بهترین راه را انتخاب کنید 

کار نشد ندارد کودکان اتیسم انچنان هم سخت نیستند 

سطح توقع ما والدین ومقایسه با کودکان عادی وسخت گرفتن زندگی 

و اینکه بخواهیم مانند زندگی دیگر افراد که کودک اتیسم دارند 

ریتم طبیعی خود را سیر کنیم 

یعنی فرزندمان به موقع مدرسه دانشگاه برود 

حرف بزند و شیرین زبانی کند 

ارتباط بسیار قوی داشته باشد 

و مستقل 

مسیر رسیدن کودکان اتیسم برای رسیدن به اهداف بالا شاید طولانی و متفاوت باشد 

ولی روزی میرسد وبا قدری تاخیر 

واینجاست که شما میبایست با خود کنار بیایید که سیر رشد تکاملی کودک اتیسم متفاوت است ولی سرانجام دارد 

و این سرانجام ورسیدن به ان سخت است 

زیرا اموزش و اصلاح رفتار و تکامل کلام 

وبدست اوردن مهارت های زندگی 

نیاز به یک پشتکار وتلاش از سمت والدین دارد 

نگارمادرایلیا 152??

/ 0 نظر / 15 بازدید