فهم و درک حمام رفتن در محیط به معنای واقعی

فهم حمام رفتن با جملات شما و جواب های کودک باعث میشود کودک بفهمد حمام رفتن چه مفهومی دارد 

کثیف شدی باید بری حموم 

شامپو بردار بریز روو سرت 

لیف بردار خودتو بشور 

روی لیف چی میرزن شامپو بدن وصابون

اب گرم وباز کن اب سرد هم باز کن

وقتی کثیف میشی کجا میری حموم 

با چی خودتو میشوری صابون ولیف 

باچی سرتو میشوری شامپو 

شامپو را بردار بریز روو سرت 

حالا خودتو با حوله خشک کن 

حوله برای چیه خشک کردن 

وقتی گرمت میشه کجا میری یک دوش میگری 

به توصیفات وسوال جواب هادر مورد حموم دقت کنید 

تمامی این جملات سبب میشود شما کودک اتیسم شما نه تنها نام حمام برایش تفهیم میشود بلکه با شناخت کامل به تمام جوانب حمام و وسایل مرتبط آن انگیزه ای شود تا هنگامی که میخواهد به حمام برود قبل وبعداز آن بتواند به صورت خود انگیخته صحبت کند کافی است شما در هرنوبت حمام رفتن کودک خود مدام با او صحبت کرده تا به شناخت کامل برسد 

البته با توجه به سطح کلام کودک زمان رسیدن به این هدف مشخص میشود 

نگارمادرایلیا 166??

/ 0 نظر / 38 بازدید