اموزش نوشتن و فهم الفبا و اعداد برای کودکان اتیسم

اموزش نوشتن و فهم الفبا واعداد ریاضی برای کودکان بالای سن 6سال وان دسته از کودکان طیف شدید ومتوسط که به هیچ وجه مداد در دست نمیگیرند 

کودک کاملا از ای بی ای زده شده است و همینطور از وسایل اموزشی وکارت های دید اموز وبه طور مثال در سن 14 سالگی کاملا خانه نشین شده ومقاومت هایش شکسته نشده 

دوستان این نوشته من برای کودکان طیف خفیف که از ابتدا به خوبی مداد در دست گرفته و مراحل نوشتن وفهم الفبا را به راحتی طی کرده اند نیست 

این نوشته من برای ان دسته از کودکان اتیسم است که به بن بست خورده اند 

و کاملا از هر اموزش پشت میز زده شده 

درحقیقت این روش یک بهانه برای اموزش پشت میز و شکستن مقاومت است اموزش نوشتن برای رده سنی بالای 6سال که مداد حتی در حالت کمکی پرت کرده ونمیگذارند مربی دست خود را روی دستش بگذارد ومدام انگشتانش باز است 

ابتدا شما میبایست کودک را به نوشتن علاقه مند کنید:

1_ در تایم یک ساعت اموزش نشستن ساعت را تقسیم بندی کنید 

2_ابتدا  طبق روش خانم چگینی معلم اتیسم پسرم کارت نگاره کلاس اول را به ورق کلاسور چسبانده روی ان طلق شفاف گداشته وبا ماژیک وایتبرد به طور مثال روی کارت بابا مینویسیم بابا

2_از روش وایتبردی در نوشتن اعداد و الفبا ولعات استفاده میکنیم کودکان اتیسم از نوشتن چاپی خوششان میاید زیرا براثر چاپ که به راحتی صورت میگیرد اعتماد به نفسشان بالا میرود

4_از کتابهای مخصوص رنگ کردن اعداد و الفبا و اشکال استفاده کنید

5_در دفتر خط ابی چه با کمک چه مستقل انقدر لوح نویسی و الفبا لعات و اعداد بنویسید دست کودک روان شود به طور مثال از لعت باران را یک صفحه بنویسید ویا روی نقطه چین لعت باران را پررنگ کنید 

5_از کتابهای متنوع وایتبردی برای الفبا واعداد استفاده کنید

6_از کتابهای لوح نویسی والفبا که روی نقطه چین ها را پررنگ میکنید استفاده کنید 

7_یک لیست از لعات کتاب کلاس اول تهیه کنید ومدام کودک بنویسد 

8_دیکته پای تخته ای روی تخته وایتبرد به طور مثال لغت (امد)را بنویسید واضح وخوانا  جلوی کودک قرار دهید کودک از روی ان بنویسد با کمک دست شما یا بی کمک بستگی به توانایی مداد گرفتن کودک دارد

9_لعت ،اعداد،حروف مدام باید درهنگام نوشتن بخوانید حتی اگر کودک تکرار نکند

10_هزار بار مداد را پرت کرد ویا ماژیک را دوباره با خونسردی به دستش بدهید تا بنویسد 

11_اگر گریه ومقاومت کرد فقط سکوت کنید وبنویسید 

12_یادتان باشد کودکان اتیسم از طوطی وار وتکرار زیاد به فهم میرسند  

13_از حروف واعداد معناطیسی سه بعدی موجود دربازار برای مفهوم عدد والفبا استفاده کنید

14_سی دی های میشا وکوشا برای تنوع در اموزش الفبا عالی است 

15_ماژیک وایتبرد ، مداد 6bنرم،ومداد رنگی صخیم سه وسیله برای تنوع در طول 1ساعت کار نوشتن کودک اتیسم است 

16_چنانچه کودک اتیسم لج کرد سریع کتاب رنگ کردن بیاورید رنگ کند

17_ابتدا دست روی دست کودکی که به هیج وجه نمیتواند مداد را مستقل بگیرد 

سپس کمک را کم کرده دست را بالاتر گداشته روی مچ سپس روی ارنج ودر اخر بازو  زیرا کودکان اتیسم اعتماد به نفس پایینی در نوشتن دارند 

18_تنوع در کتاب و لوازم نوشتن 

ماژیک های رنگی ،خود کارهای رنگی،

دفترهای خط ابی ، وسایل کمک اموزشی که هروز در بازار جدیدتر میاید 

19_کارت نگاره ها ونشانه های کلاس اول

20_در تایم 1ساعته زمان را تقسیم بندی کنید 

لوح نویسی  الفبا لعات وایتبردی مداد 

رنگ کردن اموزش فهمی با وسایل 

خواندن از روی کارت نشانه ها 

گداشتن نوشته کارت اب به طورمثال بر روی نوشته کارت نگاره اب 

یعنی تطابق کارت اب با اب 

تطابق کارت سیب با سیب

 21_ودراخر ممکن است فهم الفبا اعداد و لعات 3سال طول بکشد ولی مطنئن باشید روزی کودک اتیسم به فهم میرسد وبا استفاده از کتاب کلاس اول وکتابهای کمک اموزشی با ارامش به جلو روید 

از درجا زدن وفهم ویادگیری کند کودک خود  ناامید نشوید 

یادتان باشد نوشتن یک روش بسیار خوب برای بالا بردن تمرکز و صبر کودک است حتی دست شما حالت کمکی بر روی دست کودک باشد به هیج وجه با استرس وعجله خود کودک اتیسم را مصطرب نکنید 

نگارمادرایلیا 183

/ 0 نظر / 258 بازدید