اصلاح رفتار 8

آیا گمان میکنید چون کودکان اتیسم نمیتوانند به درستی حرف بزنند 

نمیفهمند ودر بعصی موارد دیده شده است که رفتارهای ناهنجارش را در جلوی جمع خانواده بازگو میکنند 

مدام از کلمه اتیسم ها اینطورین استفاده میکنند وگمان میکنند کودک نمیشنود 

ودرک ندارد وفرزند خودرادر حصور دیگر تحقیر کرده ومدام از مشکلات رفتاری کودک میگوید گویی کودک در آن مکان حصور ندارد 

آیا میدانید بسیاری از مشکلات کودکان اتیسم که اصلاح نمیشود ناشی از این توصیفات اشتباه در حصور حتی پدر است مادر مدام گلایه وشکایت دارد 

و آیا میدانید چنانچه یکی از والدین 

مدام اشکلات رفتاری فرزندشان را به رخ هم بکشند جو خانه متشنج شده 

وتاثیر منفی بر دید شما نسبت به فرزندتان میگذارد بنابراین در مقابل فرزند اتیسمتان به هیج وجه اشکلات رفتاریش را به رخش نکشید وتحقیر وتوهینش نکنید امتحان کنید به کودک خود وشخصیتش احترام بگذارید به مرور خواهید دید رفتار کودک تا چه اندازه بهبود پیدا میکند 

نگارمادرایلیا 134??

/ 0 نظر / 16 بازدید