اموزش گفتن لعت نه ومفهوم نه به کودک اتیسم

اموزش جواب ازسمت کودک (نه) 

نیاز به سرعت عمل شما واینکه در شرایطی که کودک پا میکوباند 

گریه میکند دست خود را به حالت رد تکان میدهد شما با خونسردی در دهان کودک نه بگذارید اولین قدم (نه)ممکن است کودک تا به فهم لعت (نه)برسد طول بکشد وبه همه سوالات شما نه بگوید حتی اگر منظورش (اره)باشد 

از کودک میپرسید اب میخوای کودک سر تکان میدهد و یا پا میکوباند سریع بگویید نه کودک تکرار کند (نه)

از او بپرسید  سیب میخوای چون میدانید کودک سیب را هیچوقت نمیخورد وهمیشه جوابش نه است 

بنابراین به صورت عینی از  سوالاتی استفاده کنید که مطمئن هستید جواب کودک نه  است به زودی خواهید دید کودک مفهوم کلمه نه را میفهمد 

در نوشته های بعدی اموزش جملات منفی را توضیح میدهم با توجه به سطح کلام کودک 

نگارمادرایلیا91??

/ 2 نظر / 19 بازدید
علی

مطالبتون بسیار عالی و کاربردی هستن

علی

مطالبتون خیلی عالی هستند