اصلاح رفتار درمحیط

در یک جمع هستید بعضی مادر بزرگها وپدربزرگهای دلسوز وافراد درجه اول فامیل نمیگذارند شما رفتار کودک خود را اصلاح کنید واز جمله عیب نداره استفاده میکنند بزار انجام بده

آیا میدانید یکی از عوامل که سبب میشود کودک اتیسم به درستی رفتارهای ناهنجارش اصلاح نشود همین امر است

بنابراین اگر چنانچه میخواهید رفتارهای کودک شما در محیط های خارج از منزل طبیعی واصلاح شود میبایست همگی باهم یک صدا شوید 

چنانچه کودک بفهمد حامی دارد و کسی هست که میگوید که اشکال نداره 

با زیرکی هرچه تمام تر سواستفاده کرده 

وبه هیج وجه آن رفتار منفی اصلاح نمیشود 

نگارمادرایلیا 125??

/ 0 نظر / 20 بازدید