راهکار کلام 3

از سوال های پیچیده و حرف های پیچیده که به فرزند خود میگویید نترسید این باور اشتباه که کودکان اتیسم نمیفهمند را قبول نداشته باشید 

سطح درک کودک اتیسم با بازی کلام از سمت شما بالا میرود 

حتی کودکانی که بازخورد کلام ندارند 

جواب ها را در دهان کودک خود بگذارید  وبه عینیت برسانید تا کودک آن جمله را با عمل تطبیق دهد ودر ذهنش ثبت شود 

نگارمادرایلیا 103

/ 0 نظر / 20 بازدید