راهکار برای استفاده درست از ضمائر در سوال وجواب

در بسیاری موارد دیده شده است اگر به کودک میگوییم میخوای به جای گفتن فعل میخوام میگوید میخوای 

یعنی مشکل در ضمایر افعال 

برای اصلاح این مشکل تکرار ضمایر  افعال چند راه حل وجود دارد 

ابتدا یک لیست تهیه کنید بازی افعال را شروع کنید در طول روز مدام از فرزند خود بپرسید هم در موقعیت هم خارج از موقعیت به چه صورت؟؟

در موقعیت به طور مثال کودک به سمت نون اشاره میکند شما به صورت معمول میپرسید نون میخوای 

کودک میگوید میخوای این اشتباه را سریع فقط با گفتن فعل درست وگذاشتن در دهان کودک وتکرار مجدد فعل درست از سمت کودک اصلاح میکنید 

شما فقط میگویید (میخوام )تا کودک فعل اشتباه را اصلاح کند 

در خارج از موقعیت برای تمرین سوالات پرسشی مطرح میکنید 

پاشم؟؟؟  کودک میگوید پاشو 

فرزند شما نباید پاشم را تکرار کند 

باید فعل را امری کرده بگوید پاشو 

میخوای؟؟     میخوام 

بدم ؟؟؟        بده 

نمیخوای ؟؟؟     نمیخوام 

بیا        اومدم 

نپوش   نمیپوشم 

وموارد دیگر یعنی شما فعلی را به کار ببرید که فرزندتان ضمائر آن را در جواب میبایست عوض کند 

میخوری ؟؟   میخورم 

اب میخوای ؟؟    آره اب میخوام 

غذا میخوری ،؟  آره میخورم 

دست نزن ؟؟   باشه دست نمیزنم 

 

اگر شما مانند یک بازی افعال وضمائر با کودک خود ارتباط کلامی بگیرید 

فرزند شما پس مدتی به طور خودکار وخودانگیخته براثر تمرین یاد میگیرد 

افعال را درست تمرین کند 

نگارمادرایلیا 178??

/ 1 نظر / 162 بازدید
مریم

سلام وبلاگ شما فوق العاده است.منم به تازگی فهمیدم پسر 5 سالم اوتیسم داره.