پایه گداری نوشتن وفهم الفبا از 3سالگی

فهم الفبا و مراحل نوشتن  با توجه به طیف کودک زمان میبرد ولی در دراز مدت چنان نتایج مثبتی بر روی کودک دارد که والدین را امیدوار میکند 

همه نوع طیف با توجه به مقاومت و بهره هوشی به فهم الفبا دست پیدا میکنند واز 1تا 15 سال زمان میبرد 

ولی میشود و بهترین بهانه برای شکوفایی مغز واموزش پشت میز و منظم و مستمر وتاثیر گدار برای روی کلام و فهم کلام در دراز مدت است 

ودوستان عزبز من برای هر نوشته ام ودست یابی به هر ایتم و حتی یک موفقیت کوچک وناچیز از دید خیلی از افراد شاید 7سال فقط درجا زده ام 

ولی بالا خره بعد از 7سال توانستم به طور مثال فهم سوال این چیه را به پسرم بیاموزم 

پسر من قشقرق ومقاومت بالا در اموزش داشته ودارد وپسرفت های زیاد 

ویادگیری کند 

ولیکن به هیج وجه به حال فکر نکرده ام 

من برای 10سال دیگه هست که دارم مقاومت ها را میشکنم 

اگر فرزند شما 3ساله است از حالا برای 8سالگی برنامه ریزی کنید 

اگر فرزتد شما 11ساله است برای 20سالگی برنامه ریزی کنید 

اگر فرزند شما 18 ساله است برای 30سالگی اش پایه گداری کنید 

رفتاری ،درسی؛مهارت های زندگی مستقل

نگار مادرایلیا 179

/ 0 نظر / 16 بازدید