راهکار اصلاح رفتار 10

پدر ومادر باید دریک جهت قدم بردارند 

بسیار دیده شده است بسیاری از مشکلات رفتاری کودک از هم جهت نبودن پدر ومادر صورت میگیرد 

مادر میگوید نه 

پدر میگوید اشکال نداره 

ویا بالعکس وکودک اتیسم به خوبی از اختلاف نظر شما استفاده میکند 

وهیچ وقت مشکلات رفتاری اش از ریشه اصلاح نمیشود 

پدران ومادران عزیز هنگامی که کودک خوابیده است یک  جلسات ارزیابی برای خود تشکیل دهید 

رفتارها ومشکلات کودک را باهم درمیان بگذارید  وباهم صحبت کنید 

وبه قول معروف با یکدیگر همدست شوید  در خانه کودک اتیسم 

نباید حرف دوتا شود 

کودک اتیسم از این حالت سواستفاده میکند

واین شما هستید که واقعا اسیب میبیند بنابراین جدا میگویم از سنین پایین به اصلاح رفتار بپردازید 

نگارمادرایلیا124??

/ 0 نظر / 16 بازدید