مدیریت ارتباط کودکان عادی با اتیسم

کودک اتیسم هنگامی که در کنار بچه های عادی قرار میگیرد شما میبایست یک سری قوانین را رعایت کنید تا به نتیجه مثبت که همان برقراری پل ارتباطی است برسید 

1_نام اتیسم را برای معرفی کودک خود در مقابل کودکان عادی به نگویید 

زیرا اتیسم یک نام است وکودکان عادی درک درستی از تعریف اتیسم ندارند ودیدشان به فرزند شما عوض میشود

2_چنانچه یک بچه عادی گفت بچتون لال هست 

بچتون دیوونه هست 

بچتون وحشی  بچتون میزنه 

بچتون چرا بازی نمیکنه 

بچتون چرا هرچی حرف میزنم جواب نمیده 

بچتون چرا اینجوریه 

وخنده های تمسخر امیز 

نگاه های خاص وکنجکاوانه به رفتارهای فرزند اتیسم شما 

چرا با ما بچتون دوست نمیشه 

چرا بازی نمیکنه 

هرگز ناراحت نشوید دید کودکانه و نظرات بچه های عادی نباید ذره ای شما را غمگین کند زیرا شما هدف بزرگتری دارید با گفتن جمله هایی مثل 

پسر من کم حرفه  لال نیست 

پسرمن بلد نیست بازی کنه شما یادش بدید 

شما با پسرمن حرف بزنید من جایزه بهتون میدم 

شما اگر بتونید بهش بازی یاد بدید من براتون بستنی میخرم

شما بازی کنید پسر من تماشاتون کنه

بچه ها پسر من بلد نیست دوست بشه 

ولی کم کم دوست میشه

شما بهش توپ پرت کنید 

بچه ها دستشو بگیرید ببرید توو چمن ها 

بچه ها یک شوت هم بزارید پسر من بزنه 

بچه ها اگر هرکی بتونه با پسر من زودتر دوست بشه من جایزه میدم براش

وموارد دیگر که یک حس خوشایند در بچه های عادی نسبت به فرزند اتیسم شما بوجود میاره

جایزه وخوراکی دادن دلیل بر چابلوسی و باج دادن به بچه های عادی نیست 

دید خود را عوض کنید 

یک وسیله ارتباطی بین کودکان عادی وبچه اتیسم است 

بچه ها یک هورا بکشید ایلیا یک کلمه گفت 

از این جملات استفاده کنید 

از کودکان عادی بخواهد از فرزند شما لغت بپرسند که برای این بچه ها حرف زدن با کودک اتیسم مانند بازی شود 

 بچه ها بیایید با ایلیا بازی حرف زدن کنیم 

هرکی یک شعر برای ایلیا بخونه 

هرکی یک لعت بپرسه 

از ایلیا صدای حیوانات بپرسید ببینید 

چه با مزه جواب میده 

حرف زدن فرزند اتیسم را در حصور جمع شیرین و خاص جلوه دهید 

حتی اگر یک کلمه ساده نون را میگوید 

با بچه ها تشویقش کنید 

حیوانات خانگی بگیرید واز بچه های عادی دعوت کنید که حیوان خانگی فرزند شما را بیایند ببینیند وبا فرزند شما به واسطه حیوانات خانگی دوست شوند 

کودک خود را بزرگ کنید 

بگویید میدونید ایلیا چه چیزهایی بلد است 

به طور کلی کودکان عادی بهترین وسیله برای اصلاح مشکلات رفتاری کودکان اتیسم هستند کافی است شما دید خود را عوص کنید ومغرضانه به کودکان عادی به دلیل نداشتن مشکلات همانند کودکان اتیسم نگاه نکنید 

نگارمادرایلیا138??

/ 0 نظر / 18 بازدید