اصلاح مشکلات رفتاری باید در محیط واقعی انجام شود

اصلاح بسیاری از مشکلات رفتاری از خانه و اموزش و کلاس های رفتاردرمانی 

به محیط ومکان های عمومی تعمیم پیدا نمیکند یعنی ممکن است کودک اتیسم در خانه در کلا س های اموزشی رفتار درست ومعقولی از خود نمایان کند 

ولی هنگامی که به یک میهمانی ویا یک جمع وارد میشود کاملا هیجان زده شده 

بی تاب شود واز خود رفتارهای ناهنجار بروز دهد 

بنابراین چاره چیست 

حضور در همان جمع ومکان از تایم های کم شروع شود 

تا روزی کودک اتیسم شما براثر تکرار و حضور در جمع وپشتکار شما که هچنان با اقتدار وارد یک جمع میشوید کودک بتواند رفتار عاقلانه از خود بروز دهد 

حتی برای نیم ساعت هم شده در یک مجلس حضور پیدا کنید 

اگر چنانچه کودک ناآرام شد 

او را خارج کنید 

خجالت ندارد شما مادر یک اتیسم هستید 

با شرایط متفاوت پس سیستم زندگی شما در جهت رسیدن به اهداف بزرگتری 

شکل میگیرد

یادتان باشد اتیسم سربار زندگی شما نیست 

اتیسم زندگی شما را برهم نزده 

این شما هستید که باید بخواهید 

خود را تغییر دهید 

وبا شرایط موجود کنار بیایید

نگار مادر ایلیا 151??

/ 0 نظر / 20 بازدید