از هیچ کار خود بی صدا وبی کلام نگذرید ومدام به کودک گزارش دهید

از هیچ کار خود بی صدا وبی کلام نگذرید ومدام به کودک گزارش دهید 

بریم خرید هیچی توو خونه نداریم ببین یخچال خالیه 

وای برق ها رفت   چقدر هوا سرد شده 

وای مردم از گرما 

میخوای بریم رستوران امروز 

بابا دیر کرد نیومد چرا 

ای بابا این مهمون ها چرا نیومدن 

این مغازه پیاده شو میخوام ماست وشیر بخرم   اون ماشینو را نگاه کن چه قدر خوشگله 

چقدر این عروسک بامزه ببین 

وای چقدر ظرف توو ظرفشویی 

باباجان صدای تلویزیون کم کن سرم رفت 

ای بابا میخوام بخوابم خسته ام ادیت نکن 

ببین اگر پسر خوبی باشی میبرمت پارک 

دوست داری امروز برات کیک درست کنم 

لباست کثیف شد ببین 

سرم درد میکنه به خدا 

غذا خوشمزه بود خوشت اومد 

سلام صبح به خیر پسرم دستشویی رفتی 

اگر میخوای بریم بیرون برو شلوارت بیار 

بابا رو ادیت نکن بزار بخوابه خسته 

الان میدونی کی میخواد بیاد 

پیاده شو بریم قنادی شیرینی برات بخرم 

من باهات قهرم به حرفم گوش نمیدی

اینجا رو نگاه کن ببین چه بامزه 

و.....جملات بسیار ساده ومحاوره ای دیگر حتی بدون بازخورد کلام از کودک 

نگارمادرایلیا 61??

/ 0 نظر / 20 بازدید