راهکار کلام 11

اصول تربیتی کودکان عادی را میبایست برای کودکان اتیسم اجرا کنید ولیکن یک فرق عمده دارد شما با قشرق و گریه ومقاومت کودک اتیسم مواجه میشوید ولیکن کودکان عادی عکس العمل منفی کمتری نشان میدهند بنابراین ابتدا میران صبر وتحمل خود را بالا ببرید 

به این معنی که ابتدا برای تربیت کودک 

خود را اماده یک گریه شدید و مقاومت بالا کنید چون کودکان اتیسم نمیخواهند طبق قانون پیش بروند 

نگارمادرایلیا 111??

/ 0 نظر / 16 بازدید