تاکید من برای باز شدن کلام و اولین ومهمترین توصیه من

من مدام تاکید بر باز شدن کلام کودک میکنم 

نمیخواهم سبب اضطراب شما شوم 

ولی میخواهم بگویم مهمترین مساله وتاثیر گذارترین بر سرنوشت کودک اتیسم باز شدن کلام است 

قدری تامل کنید کودک اتیسم به جای اینکه برای جواب (نه)

داد بزند و یا پا بکوباند و یا دستانش را به حالت علامت منفی نشان تکان دهد 

اگر حتی در جواب پرسش شما 

به طورمثال بپرسید شیر میخوری ؟؟

بگوید نه 

ودر مراحل پیشرفته تر بگوید 

نه نمیخورم 

تا چه اندازه رفتارش طبیعی دیده میشود 

ویا کلمه نمیخوام را بگوید 

ویا جمله دوست ندارم 

ویا کلمه بله را بگوید 

آیا میدانید تا چه حد فرزند شما رفتارش طبیعی میشود 

بنابراین باید مقاومت کلام شکسته شود 

من برای پسرم برای هر آیتم کلام شاید به جرات بگویم از 1تا 6سال 

کار کرده ام 

پسر من پس از 7سال پی گیری مدام من در سن 10سالگی به تازگی مفهوم سوال 

این چیه؟؟

را آموخته است 

میدانم سخت است وراه طولانی 

ولی آیا چاره ای جز تلاش صبر 

و پی گیری از جانب شما وجود دارد 

نگار مادر ایلیا 177??

/ 0 نظر / 288 بازدید