راهکار اصلاح رفتار7

بسیاری از مشکلات رفتاری کودک اتیسم به دلیل ترس والدین وتن دادن به خواسته های نابه جا و تکراری بوجود میاید باج دادن به کودک برای اینکه لحظه ای ساکت شود مشکلات رفتاری را از ریشه اصلاح نمیکند کودک اتیسم تبدیل به یک کودک متوقع و لوس میشود 

این شما هستید با صبر وتحمل خود میبایست به کودک بفهمانید تصمیم ،تصمیم شماست 

حرف حرف شماست 

نگارمادرایلیا 119??

/ 0 نظر / 14 بازدید