تکامل کلام کودک واستارت حرف زدن از رسیدن به مرحله تکرار سریع است

بازهم میگویم تا کلام کودک به مرحله تکرار سریع لعت پس از شما صورت نرسد 

شما تا یک سطحی میتوانید شناسایی کودک را بالا ببرید 

تازمانی که دایره لغات کودک بالا نرود

فهم کلام 

کلام خودانگیخته 

حرف زدن سریع وبه جا حتی با کمک شما

تلفظ صحیح لغات 

تکرار جملات پس ازشما 

بالا رفتن سطح شناسایی کودک در حد یک فرد عادی 

توجه و تقلید نسبت به اتفاقات اطراف 

همگی بستگی به باز شدن کلام دارد 

واین در گرو اجرا 3 کار رخ میدهد

1_مراجعه به گفتاردرمان حداقل 3جلسه در هفته در صورت امکانات مالی هروز

2_استفاده از راهکارهای من با توجه به ارشیو کلام من وفیلم کلام من 

3_بمب باران کلام وشکستن مقاومت کلام درگیری کلام در همه جا همه حال 

به همه شکل وبه هر روش حتی روش ابداعی خود شما 

 

باز کردن کلام کودک اتیسم را جدی بگیرید 

کودکان اتیسم زیر 8سال باید حتما کلامشان باز شود

بازکردن کلام کودک بالای 8سال کار را بسیار سخت میکند

تکرار تکرار فقط از کودک بخواهید لغت تکرار کند تا حدی که کلافه اش کنید

گریه کودک اتیسم در هنگام مقاومت در کلام نعمت است میدانید چرا؟؟

زیرا او میخواهد حرف بزند 

وشما دارید مقاومت او را ازبین میبرید

 

من جدی ترین توصیه ای که برای کودکان زیر 8سال دارم باز کردن کلام است

 

به گفتاردرمان مربوطه فرصت دهید 

گفتاردرمان نمیتواند یکشبه معجزه کند

 

گفتاردرمان یار همیشگی کودک اتیسم است تا زمانی که کودک اتیسم کلامش کامل شود

گفتاردرمان از1تا 20 سال میبایست در کنار کودک اتیسم باشد

 

اگر فرزند شما بزرگ شده است در سن 15 قرار دارد نگویید گفتاردرمان نیاز ندارد

تازمانی که کلام کودک اتیسم در حد یک فرد عادی تکامل پیدا نکرده است

 

وجود گفتاردردرمان واجرا راهکارهای کلام توسط شما در محیط 

مبایست همچنان ادامه داشته باشد

 

نگارمادرایلیا173??

/ 0 نظر / 106 بازدید