طرز برخورد با کودکان اتیسم باید طبیعی باشد

با کودک اتیسم راحت برخورد کنید 

با کودک اتیسم رفتار طبیعی داشته باشید حتی اگربازخوردی نمیگیرید

با کودک اتیسم راحت حرف بزنید 

جز در زمینه اصلاح رفتار وباز کردن کلام 

وآموزش پشت میز روزانه بقیه موارد دیسپلین به خرج ندهید 

بگذارید کودک نسبت به محیط وافراد 

حس خوشایندی داشته باشد 

نگارمادرایلیا 153??

/ 0 نظر / 18 بازدید