راهکار کلام2

کلام محاوره ای به کودک بیاموزید کودک اتیسم نباید کتابی حرف بزند 

شکلاتو برام بازکن  دقت کنید (و)را به شکلات اصافه کردم

اونو میگم بده  این جمله را در کلام کودک که به یک شی اشاره میکند بگذارید سپس بپرسید کدومو 

و بگویید  خودکارو 

در دهان کودک بگذا رید  اره خودکارو 

(و )  کودک نگوید بله خودکار درست نیست 

اره خودکارو کاملا طبیعی و محاوره ای 

نگارمادرایلیا 89??

/ 0 نظر / 16 بازدید