اصلاح رفتار در جمع ونقش والدین

واما نقش شما والدین عزیز برای حضور کودک در جمع  فقط داشتن یک حواس جمع 

والدین کودکان اتیسم میبایست یادشان باشد که فرزندشان دارای رفتارهای غیر منتظره میباشد 

والدین کودکان اتیسم باید بدانند که فرزندشان ممکن است خرابکاری های ناگهانی کند

قبل از وقوع حادثه با یک تیزبینی خاص نگذارند که حضور کودک در جمع ازاردهنده باشد بسیاری ازوالدین اتیسم را دیده ام که در یک جمع با جانب داری های نا به جا و دعوا ومشاجره وطرفداری از فرزند اتیسم خود که مقصر است 

باعث تیرگی روابط خود با افراد میشود 

در صورتی که من برای اینکه من به افراد اجتماع نیاز دارم برای درمان فرزندم 

اگر چنانچه فرزند من بچه ای را کتک بزند و واقعا هم مقصر نباشد من باز معذرت خواهی میکنم زیرا من به مردم جامعه برای درمان فرزندم اتیسمم نیاز دارم

نگارمادرایلیا143??

/ 0 نظر / 23 بازدید