راهکار کلام 7

به کودک بیاموزید که از جواب های منفی استفاده کند و از حق خود دفاع کند 

طوری نباشد که مدام جواب مثبت را بیاموزد برای این منظور از خوراکی دلخواهش که مطمئن هستید که محال است به شما دهد استفاده کنید 

به طور مثال شکلاتتو میدی من بخورم ؟

در دهان کودک بگذارید (نه نمیدم )

ویا بگویید برو بخواب چون میدانید کودک در ان ساعت نمیخوابد 

در دهانش بگذارید ( نه نمیخوابم )

میدونید که کودک یک لباس را نمیپوشد 

به او پیشنهاد دهید میپوشی ؟؟

کودک میگوید نه نمیپوشم دوست ندارم 

البته با توجه به سطح کلام در دهان کودک میگذارید این امر باعث میشود 

کودک از نظر قدرت تصمیم گیری 

وبالا رفتن اعتماد به نفسش تقویت شود 

ومانند یک عروسک خیمه شب بازی نباشد 

نگارمادرایلیا107??

/ 0 نظر / 20 بازدید