اموزش کلام منفی به کودک اتیسم

هنگامی که کودک شما برای اینکه به طور مثال هنگامی که ازش میپرسید که سیب میخوای کل بدن خود را تکان میدهد ویا پا میکوباند با یاد دادن یک کلمه ساده نه  میتوانید رفتار کودک را طبیعی تر جلوه دهید ونه را در موقعیت تبدیل به 

نه نمیخوام    نه ندارم 

نه دوست ندارم 

نه اذیت نکن    نه خوشم نمیاد 

نه ول کن     نه نمیام 

نه نزار    نه نیا 

نه نمی خورم       نه تشنم نیست 

نه برو     نه نیان    نه ازش خوشم نمیاد

نه نباشه   نه گشنم نیست 

نه بستنی نمیخوام     نه نخر 

نه نریم 

شما میتوانید نه را ابتدا در دهان کودک جا بندازید  سپس هنگامی که کودک مفهوم نه را فهمید 

این جملات و افعال را اصافه کنید

نگارمادرایلیا 96??

/ 0 نظر / 17 بازدید