چند نکته کلیدی در مورد گریه کودک اتیسم در حین اموزش

چند نکته کلیدی در مورد گریه کودک اتیسم در حین اموزش

1_از گریه کودک نترسید 

2_گریه کودک اتیسم ترس نیست 

3_استرس نیست

4_غم نیست 

5_گریه کودک اتیسم  یک راه فرار از یادگیری است

6_گریه کودک اتیسم مقاومت در برابر اموزش است 

7_گریه کودک اتیسم یک حربه برای جلب توجه میباشد 

8_در مقابل گریه کودک اتیسم عکس العملی نشان ندهید فقط نگاهش کنید

9_در مقابل گریه کودک  خود را نبازید 

10_هرچه قدر درمقابل گریه کودک اتیسم بایستید مقاومت ها شکسته میشود

11_گریه کودک اتیسم روزی براثر کوتاه نیامدن شما در حین اموزش کاهش پیدا میکند و قطع میشود کافی است صبور باشید وبه هیج وجه اموزش را برای گریه های شدید قطع نکنید

12_به هیج وجه اگر کودک گریه کرد ازجایش نباید بلند شود نباید بترسید بدون توجه به گریه با خونسردی اموزش دهید

13_گریه یعنی اتیسم ،اگر کودک اتیسم نبود هیچ وقت برای گداشتن یک پازل گریه نمیکرد بنابراین قدری تامل کنید ایا گداشتن یک پازل گریه دارد؟؟؟ایا نخ کردن یک مهره گریه دارد ؟ایا نام بردن یک کارت گریه دارد بنابراین همه مقاومت است وباید با اقتدار جلوی گریه کودک بایستید

14_هرگونه داد وجیع وفریادو یا حتی دلجویی وباج دادن گریه کودک را درحین اموزش شدت میدهد تنها سکوت و دادن اموزش به کودک با سکوت سبب کاهش گریه کودک اتیسم میشود

15_کودک اگر مقاومتش به اموزش پشت میز از بین برود و شما همچنان به گریه اش بی توجه باشید در دراز مدت خواهید دید که فرزند شما مقاومت هایش به راحتی در محیط نیز شکسته میشود و لجبازی وقشقرقش کاهش پیدا میکند درحقیقت اموزش را به محیط تعمیم داده است

 

 

 

 

هم اکنون با مربی با سابقه اتیسم درتماس بودم ایشون تاکید داشتند  که گریه کودک اتیسم مقاومت است و والدین با دلسوزی های خود برای کودک اموزش را قطع نکنندقدری صبر کنند گریه کودک به مرور پس از اموزش مداوم قطع میشود فقط کافی است گریه فرزند خود را درحین اموزش تحمل کنید واز ادامه راه دلسرد نشوید 

 

نگارمادرایلیا180

/ 0 نظر / 26 بازدید