اولین مکان اجتماعی برای کودکان اتیسم

مهدکودک کودکان عادی اولین محل ورود کودکان اتیسم در جامعه است 

کودک اتیسم باید به مهد عادی برود از 2سالگی ممکن است تا 6ماه فقط دم در وارد شود 

ممکن است یکسال فقط داخل حیاط مهد باشد 

ممکن است 2سال داخل سالن باشد 

حتی 1ساعت ولی آیا میدانید چه تاثیر مثبتی حتی همان حضور کودک اتیسم در کنار بچه های عادی دارد چنان تاثیری بر تمامی رفتارهای کودک میگذارد که شاید در وحله اول شما حس نکنید ولی در اینده تغییرات بزرگی در کودک خود میبینید که وصف ناپذیر است 

در برف وسرما گرما هروز هروز حتی یک ساعت کودک اتیسم را صبح از خواب بلند کنید با یک مهد هماهنگ کنید حتی 1ساعت کودک را به مهد عادی ببرید 

فقط نگاه کند راه برود ویا یک گوشه ای بایستد هم کافی است جدا میگویم 

مهد لازمه اصلاح رفتار کودک اتیسم در محیط است و ارتباطش با محیط ذره ذره صورت میگیرد 

نگارمادرایلیا 115??

/ 0 نظر / 22 بازدید