اگر رفتار های ناهنجار کودک شما وجمع را در تنگنا قرار میدهد ....

اگر رفتار های ناهنجار کودک شما وجمع را در تنگنا قرار میدهد  و به طوری که  میخواهید هرچه سریعتر از جمع  خارج شوید قدری تامل کنید سریع خارج نشوید بی تابی و بی قراری کودک اتیسم نباید شما را نیز بی تحمل کند 

خلاق باشید سریع به فکر راه فرار نباشید 

ازقبل فکر کنید که کودک شما را چه چیزهایی ارام میکند 

موبایل ؟، تپلت ؟،خوراکی ؟؟وسیله کلیشه ای؟؟؟تلویزیون ؟؟گوش دادن یک اهنگ دلخواه ؟،،

یادتان باشد در جمع بودن  بسیار مهم تر است بنابراین تا آنجا که امکان دارد کودک را به وسیله عوامل بالا ارووم کنید 

اگر درخانه خود باشید از عوامل بالا برای شکستن مقاومت استفاده نکتید 

ولیکن بودن در جمع ارزش دارد بنابراین 

به کودک خود باج دهید تا ارام باشد 

وبرای جمع مزاحمت ایجاد نکند 

ارتباط کودک با محیط و افراد حاضر در جمع  رفته رفته واهسته اهسته صورت میگیرد اگر چنانچه میخواهید به نتیجه دلخواه برسید ممکن است 7سال طول بکشد با یک بار حضور در جمع روابط اجتماعی کودک تقویت نمیشود 

نگارمادرایلیا 156??

/ 1 نظر / 26 بازدید
نیلوفر

درود دوست من شاد باشي و سبز . به روزم.[گل][گل]