والدین چه گونه باعث پیوند کودکان عادی و اتیسم شود

کودکان عادی را مدام ببوسید 

وبعد از آن کودک اتیسم خود را 

مسابقه بوسیدن بزارید 

مسابقه توپ پرت کردن 

مسابقه لغت پرسیدن از کودک اتیسم 

مدام هورا بکشید 

اول خوراکی رابه کودک عادی بدهید 

برای بچه های کلاس در مدرسه عادی 

ساندویج درست کنید 

بگویید ایلیا برای شما اورده چون شما خوراکی هاتون به اون میدید 

جعبه شیرینی را به دست کودک اتیسم خود دهید وارد کلاس شود 

فرزند شما یک خوراکی دلخواه کودک عادی رابخرد وبا دستان خود به کودک عادی بدهد 

صورت کودک عادی را به لبان کودک اتیسم نزدیک کنید تا ببوسد 

از کودکان عادی بخواهید با فرزند شما قلقلک بازی کند 

از کودکان عادی بخواهید برای کودک اتیسم شما شعر دلخواهش را بخواند 

اسباب بازی های فرزند خود را به کودکان عادی بدهید 

خانه شما میبایست منبع اسباب بازی 

حیوون خانگی 

الان موسیقی 

خوراکی  وموزیک وشادی باشد 

توپ ها مختلف 

تا کودکان عادی با رقبت بیشتری به خانه شما پا بگذارند

کودک خود را بزرگ کنید 

بگذارید کودکان عادی از توجه خاص شما 

ناخوداگاه به فرزند شما توجه کنند 

نگار مادر ایلیا 148??

/ 0 نظر / 24 بازدید