راهکار کلام 6

جملات دستوری واجرا ازسمت کودک 

سطح درک کودک اتیسم را بسیار بالا میبرد به خصوص در زمان هایی که کودک در تنگا قرار میگیرد مانند زمانی که میخواهد بیرون برود 

ویا در زمانی که میخواهد خرید کند 

ویا زمانی که در رستوران است 

اگر دقت کنید کودک بسیار سریعتر دستورات شما را اجرا میکند 

مدام به کودک خود دستور دهید 

تا اجرا کند  به طور مثال 

برو بشقاب بیار 

برقو خاموش کن    قاشق کو برو بیار 

برو از اتاقت جوراب بیار 

چنانچه کودک نفهمید شما چه میگویید 

کمکش کنید این کمک را اهسته اهسته کم کنید به مرور میبیند شناخت کودک از محیط بالاتر میرود زیرا جوراب را در جملات دستوری شما بیشتر میشناسد 

تا اینکه بگویید این چیه ؟؟ اگر در محیط واقعی شناخت کودک بالا رود سطح کلام 

وشناخت کارت بالاتر میرود 

نگارمادرایلیا 106??

/ 0 نظر / 16 بازدید