باور های اشتباه که سبب میشود کودک اتیسم بی کلام شود

یک باور اشتباه که سبب میشود کودک اتیسم در سن 12 سالگی با تمام تلاش والدین وصرف هزینه حتی یک کلمه ناقابل اب را نگوید وان باور اشتباه که 3رکن اصلی رعایت نمیشود 

1_مراجعه مداوم به گفتاردرمان 

2_بالابردن فهم ودرک کودک به محیط و به دستورات ودرک حرف طرف مقابل 

ومهمترین و اساسی ترین مساله که نادیده گرفته میشود 

بمب باران لعت شعر اوا در طول روز حتی بدون بازخورد  واگر به یکی از این قوانین بیشتر پرداخته شود نتیجه درست را نخواهید گرفت همه این سه موارد دریک جهت وباید همسو هم باشند 

قفل کلام کودک باید باز شود ولی خاطر نشان میکنم درک اگر بالا رود به دلیل اینکه دهان بچه به اصطلاح به گفتن لغت وارتباط کلامی با او گرم نشده وتمرین نشده مانند درس پرسیدن یعنی لعت وجمله واوا با توجه به سطح کلام کودک بپرسید مدام مستمر روزانه 

سپس ان لعات وجملات را به محیط وشرایط ببرید خواهید دید که همانطور که فهم ودرک کودک بالا میرود دایره لغات کودک در حال افزایش است 

نگارمادرایلیا92??

/ 0 نظر / 23 بازدید