یکی از راههای بالا بردن شناخت کودک به محیط

یکی دیگر از راههای شناسایی کودک اتیسم  لمس تمام وسایل وخوراکی ها و تمامی چیزهایی که میخواهید کودک در محیط واقعی به شناسایی آن دست پیدا کند 

ویکی دیگر از راههای شناسایی این است که شما دستور دهید به طور مثال به کودک برو در یخچال باز کن از داخل یخچال سیب بیار 

یخچال  سیب  در 

سه شناسایی برای کودک به حساب میاید 

ویا برو از اتاق جورابتو بیار 

اتاق جوراب شناسایی میشود 

کودک را به سمت اتاق برده مدام بگویید اتاق  به دستش جوراب را داده مدام بگویید جوراب جوراب جوراب 

این مساله سبب شناسایی میشود 

نگارمادرایلیا 169??

/ 0 نظر / 103 بازدید