راهکار اصلاح رفتار6

کنترل رفتار کودک اتیسم تنها نباید به عهده مادر باشد زیرا کودک ومادر به یکدیگر وابسته شده و این وابستگی دو دوطرفه باعث میشود کودک فقط هنگامی که با مادر است رفتار مطلوبی از خود نمایان کند بنابراین مادر میبایست با یک دور اندیشی عاقلانه برنامه ریزی کند 

یعنی کودک خود را برای چند ساعت شده به پدر ویا پدربزرگ ومادربزرگ ویا خاله دایی و بسپارد به خصوص پدر 

پدر وکودک اتیسم حتما باید باهم چندساعت بیرون از خانه باشند بدون مادر حتی اگر پدر نمیتواند کودک خود را کنترل کند وبه مادر وابسته است باید انقدر بیرون از منزل باشد تمرین کند و قشقرق ها وگریه های فرزند خود را تحمل کند بدون خشنونت تا رفتارهای ایده ال کودک تنها در کنار مادر نباشد 

نگارمادرایلیا 118??

/ 0 نظر / 15 بازدید