چند توصیه کلیدی در راه درمان اتیسم

زمان زمان زمان 

کودک اتیسم همانند یک لاکپشت به جلو میرود 

از 1تا 10سال زمان دهید 

با 1تا 2 ماه اموزش و ارتباط کلامی هیچ نتیجه ای نخواهید گرفت من بعد از4سال اموزش مستمر برای استقلا ل گرفتن مداد پسرم تازه به نتیجه رسیده ام

صبر صبر صبر 

اتیسم یعنی دیر رسیدن به نتیجه دلخواه 

ولی بالاخره رسیدن?? تکامل کلامی کودک اتیسم با توجه به تلاش والدین به قابلیت ونوع طیف کودک بستگی دارد چنانچه میبیند یک روش مشترک به یک کودک در عرض یکسال اثر مثبت خود را نشان میدهد 

وهمان روش به کودک اتیسم دیگر ممکن است پس از 3سال اثر کند 

رسیدن به هدف دلخواه بستگی به نوع دید والدین وسطح توقع کودک با توجه به  پیشرفت کند ولاکپشتی کودک دارد??

/ 0 نظر / 25 بازدید