نظارت و ارتباط با مربی ودرمانگران اتیسم

قبل از اینکه میخواهید با یک مربی و یا یک گفتاردرمان درمان فرزند خودرا شروع کنید ویا یک روش آموزشی را پیاده کنید خاطرنشان میکنم 

شما با یک یا دوسال اموزش مداوم به نتیجه دلخواه نمیرسید اگر میخواستید سریع به نتیجه برسید آنگاه به کودک شما نمیگفتند اتیسم 

فرصت دادن به کودک اتیسم 

وفرصت دادن به مربی 

وپایین اوردن سطح توقع 

باعث میشود شما صبور شوید 

برای رسیدن به هر هدف دریادگیری 

کلام واصلاح رفتار 

ویادگیری تک تک آیتم های اموزشی 

به فرزند اتیسم خود از 1تا 10 سال فرصت دهید 

وبه دنبال معجزه یک شبه نباشید 

دارو درمان اتیسم نیست دارو خواب وکلیشه وتا حدودی تمرکز را درمان میکند 

معجزه درمان اتیسم در گذر زمان 

ودربطن اموزش روزانه رخ میدهد 

معجزه درمان کودک اتیسم 

یعنی صبر وتحمل 

نگارمادرایلیا140??

/ 0 نظر / 25 بازدید