درک مفهوم کلمه بله ونه توسط کودک اتیسم

موارد پیشرفته تر بدون نشانه درسوال شما مفهوم نه  وبله را کودک با درک سوال شما  میتواند جواب دهد به چه صورت ؟؟

از سوالاتی استفاده کنید که مطمئن هستید این اتفاق میوفتد 

بریم بیرون؟؟؟   در دهان کودک سریع بگذارید  ( آره بریم ) چون مطمئن هستید که کودک در آن زمان دوست دارد بیرون برود 

دوست داری مامانی بیاد خونمون 

(اره دوست دارم )   این جواب را دهان کودک بگذارید 

دلت بستنی میخواد الان 

(اره میخوام )

دقت کنید این سوالات بدون نشانه وکاملا حسی است یعنی حس خوشایند وعاطفی کودک تقویت میشود با گفتن جواب بله 

برای سوالات بدون نشانه سوالاتی که قوه تخیل کودک وتعمیم به واقعیت را وتصویر سازی در ذهن را تقویت میکند 

نگارمادرایلیا 100??

/ 0 نظر / 5 بازدید